josé manuel rey lorenzo 

Arquitecto Técnico

      inicio                  servicios                     obras ejecutadas                  contacto

 

Año 2013

 

 

-          Acondicionamento Parcial de Edificación Rural para Adega e Centro Agroturístico do Viño “A Corga”, Trives (Ourense).

 

-          Rehabilitación de Fachada de edificio en Vicente Risco - Orense.

 

-          Ejecución de Vivienda Unifamiliar en As Vendas - Esgos (Orense)

 

 

 

 

 

 

  

                     

                                                                                      

 

 

 

-          Acondicionamento Parcial de Edificación Rural para Adega e Centro Agroturístico do Viño “A Corga”, Trives (Ourense).

 

 

 

Desempeñando el cargo de Jefe de Obra