josé manuel rey lorenzo 

Arquitecto Técnico

      inicio                  servicios                     obras ejecutadas                  contacto

 

Año 2001

 

 

 

                     

                                                                                      

 

-          Restauración de Edificio para Instalacións de Talasoterapia na Illa de San Simón - Redondela (Pontevedra)

 

-          Edificio Administrativo e Sede das Federacións Deportvas Galegas en Vigo (Pontevedra)